Geschiedenis

Geschiedenis van carnavalsvereniging St. Anneke.

Het is allemaal begonnen bij Piet Huisman die in 1952 het thans nog steeds naar hem genoemde café aan de St. Jacobslaan kocht. Piet Huisman wilde zijn café een centrale plaats in de wijk geven en uiteraard als goed ondernemer ook daardoor zijn klantenkring zien groeien. Hij legde zijn oor te luisteren bij actieve- en bekende zakenmensen van die tijd: Thé Hutting en Herman Stal, evenals bij ervaren carnavalsrotten uit die tijd: de heren Nico Grijpink Sr. en Nol Phijffer Sr. van de carnavalsvereniging “De Blauwe Schuit”. Deze vereniging vervulde in die tijd een voortrekkersrol in het promoten van carnaval in de gemeente Nijmegen.

In één avond – 2 november 1952 – werd een plan de campagne gemaakt en besloten een carnavalsvereniging tot leven te wekken. Bij de naamgeving werd aanvankelijk gedacht aan de naam St. Anna, zijnde de wijk waarin de vereniging het carnaval tot leven moest gaan brengen. Echter deze naam was al aan diverse andere verenigingen gebonden. Na enig brainstormsessies is bij de heer Phijffer de naam St. Anneke naar voren gekomen. Deze vondst was bij hem opgekomen, omdat zijn echtgenote de voornaam Anneke – taalkundig een afleiding van Anna – droeg. Op deze wijze werden al dan niet per ongeluk twee vliegen in een klap geslagen. De wijk was terug te vinden in de naam en de vereniging had tegelijk een soort ” beschermvrouwe ” uit een goed carnavalsnest.

St. Anneke was geboren en de eerste stappen voor onderhoud en verzorging volgden. Er werd een bestuur geformeerd bestaande uit de heren J. van Lathum (voorzitter), Herman Stal (secretaris), Piet Theunissen (penningmeester), Thé Hutting en Jo van Kuppevelt. De eerste Senaatsvergadering vond plaats op 18 december 1952.