Raadsheren/Erelid

Ton Vermeij
Raadsheer
Gerhard Nijhof
Raadsheer

Ereleden.

Ereleden zijn zij, die op grond van bijzondere prestaties of vanwege aan de vereniging bewezen diensten als zodanig bij unaniem besluit door de algemene ledenvergadering zijn verkozen.

Ereleden van St. Anneke zijn:

Ger de Groot
Peter Stal