Privacybeleid

                

 

PRIVCACYBELEID van C.V. St. Anneke.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die C.V. St. Anneke verwerkt van haar leden, sponsoren, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van C.V. St. Anneke, of om een andere reden persoonsgegevens aan C.V. St. Anneke verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke.
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  C.V. St. Anneke, Het Haam 11, 6581JC, Malden, tel:06-52801971, KvK 40443101
  De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via secretaris@st-anneke.nl
 2. Welke gegevens verwerkt C.V. St. Anneke en voor welk doel.
  2.1
  In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a)  Voor- en achternaam,
  b)  Adresgegevens eventueel postadres
  c)  Telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer

2.2 C.V. St. Anneke verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)  Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

 1. b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van C.V. St. Anneke.
 2. c) Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met C.V. St. Anneke en je te informeren over de ontwikkelingen van C.V. St. Anneke.

E-mail berichtgeving (opt-out):

C.V. St. Anneke gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van C.V. St. Anneke te doen toekomen.
Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 1. Bewaartermijnen.

C.V. St. Anneke verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft C.V. St. Anneke passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt C.V. St. Anneke gebruik van diensten van de secretaris, zogenaamde bewerker.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten.

5.1     Via de secretaris van C.V. St. Anneke kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
C.V. St. Anneke zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de secretaris.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop C.V. St. Anneke je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze secretaris:  secretaris@st-anneke.nl

 1. Foto’s en videomateriaal in online verslaglegging.

6.1    C.V. St. Anneke gaat selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties achteraf. Tijdens de Rheinische pronkzitting, carnavalsdagen en overige activiteiten zullen er foto’s en/of video’s gemaakt worden, die alleen gebruikt worden voor onze website en social media.

6.2     Indien u niet wenst dat u wordt vastgelegd kunt u dit aangeven door een email te sturen naar secretaris@st-anneke.nl en zal er hier rekening mee gehouden worden bij de publicatie op onze website of social media.

 1. Wijzigingen.

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.